Kategorie

Wymiany / Zwroty / Reklamacje

Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu i chcesz dokonać zwrotu bądź wymienić towar na inny, nie ma problemu! Odeślij go do nas na adres:
W przypadku zawierania umowy na odległość – a taki charakter mają transakcje dokonywane w sklepie internetowym – konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od takiej umowy, bez konieczności podawania przyczyn, w terminie 10 dni liczonym od:
* daty otrzymania przez konsumenta rzeczy (towaru)
Podstawą prawną prawa do odstąpienia jest art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia i wysłanie go w powyższym terminie na adres sklepu internetowego (data doręczenia tego oświadczenia nie ma znaczenia). Skutkiem skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy jest „powrót“ do stanu sprzed zawarcia umowy, tzn. umowę taką uważa się za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów). Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (konsument – zakupionego towaru, a sklep internetowy – otrzymanej zapłaty). Zwrot świadczeń powinien być dokonany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, innymi słowami była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat – w ramach zwrotu – należą się od nich zgodnie z ustawą odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty (art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).
Uwaga :
Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE koszty wysyłki muszą zostać zwrócone konsumentowi (wyrok z dnia 15.04.2010 r., sprawa C-511/08). Konsumenta można obciążać tylko bezpośrednimi kosztami przesyłki zwrotnej. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez UNIQUE Karol Rupotacki świadczenia o właściwo- ściach zamówionych przez konsumenta.

UNIQUE Karol Rupotacki
ul. II Armii Wojska Polskiego 42
59-222 Miłkowice
lub wysłany na adres e-mail: sklep@wilady.pl

 

Wymiana

Odstąpienie od umowy

Reklamacja

     
1. Prawo do wymiany przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o wymianie na adres podany powyżej lub w paczce zwrotnej z towarem.
2. W przypadku wymiany otrzymanego towaru, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów. Prosimy o nieprzesyłanie paczek bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z nami.
3. Obuwie do wymiany przyjmujemy jedynie w oryginalnym, nieposklejanym opakowaniu.
4. Wymiana może dotyczyć jedynie towaru będącego w nienaruszonym stanie, nie noszącym śladów eksploatacji oraz z wszystkimi elementami z jakimi został dostarczony. Paragon zakupu lub potwierdznie przelewu jest niezbędnym warunkiem wymiany.
5. Niedostosowanie się do naszych zaleceń może być podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
6. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji z nami.
  1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.wilady.pl
przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: 
UNIQUE Karol Rupotacki
ul. II Armii Wojska Polskiego 42
59-222 Miłkowice 
lub wysłany na adres e-mail: sklep@wilady.pl
Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Uwaga :
Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE koszty wysyłki muszą zostać zwrócone konsumentowi (wyrok z dnia 15.04.2010 r., sprawa C-511/08). Konsumenta można obciążać tylko bezpośrednimi kosztami przesyłki zwrotnej. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez UNIQUE Karol Rupotacki świadczenia o właściwo- ściach zamówionych przez konsumenta.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 

1. Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
2. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na obuwie zakupione w naszym sklepie.
3. Obuwie do reklamacji przyjmowane jest czyste i za okazaniem dowodu sprzedaży w oryginalnym nieuszkodzonym kartoniku.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie to możliwe z powodu wyczerpania nakładu zwrócimy nabywcy równowartość ceny zakupionego produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne na aukcjach towary do wyboru.
5. Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 30 dni.
6. Reklamacji nie podlega:

• Obuwie z wadami jawnymi (widocznymi w chwili zakupu)
• Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, uszkodzenia), wynikające ze złego dopasowania do stopy
• Wygoda obuwia
• Systemy pneumatyczne
• Obuwie posiadające uszkodzenia elementów ozdobnych (zamków, zdobień, guzików) 
• Naturalne zużywanie się obuwia (zelówek, fleków, wyściółki)
• Odbarwienia wnętrza obuwia ze skór naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia,
• Zabarwienie odzieży w obuwiu wykonanym na naturalnej podszewce
• Przemoczenia obuwia

8. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji z nami.

W razie niejasności lub niezrozumienia powyższego zapisu. Proszę o zapoznanie się z regulaminem na naszej stronie.