Kategorie

 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wilady.pl
 • I INFORMACJE OGÓLNE
 • Sklep internetowy www.wilady.pl prowadzony jest przez:

  UNIQUE Karol Rupotacki
  ul. Wojska Polskiego 42
  59-222 Miłkowice
  REGON: 021805339
  NIP: 691-222-27-79

  Firma wpisana jest do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

 • Kontakt:
  Infolinia (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
  +48 889 50 20 30
  E-mail: sklep@wilady.pl

 

 • II DEFINICJE
  • Klient / Konsument – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wilady.pl;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.wilady.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  • Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy UNIQUE Karol Rupotacki, a Klientem, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego www.wilady.pl
  • Ustawa o prawach kosumenta –– oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  •  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru


   III POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Sklep Internetowy www.wilady.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową obuwia damskiego za pośrednictwem sieci Internet.
  • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która jednocześnie jest oświadczeniem woli Kupującego.
  • Wszystkie ceny podane w sklepie wilady.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na paragonie/FV może zostać ujęta cena pomniejszona o stosowny rabat wynikający ze skorzystania przez Klienta z promocji specjalnej.
  • Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub faktury VAT (w zależności od życzenia Klienta).
  • Wszelkich płatności związanych z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.
  • Rejestracja w sklepie wilady.pl jest całkowicie bezpłatna.
  • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad.
  • Klient ma możliwość złożyć zamówienie bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie.
   a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   b.) Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   c.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
  • Sklep korzysta z Plików Cookies.
  • Promocje w sklepie wilady.pl nie łączą się ze sobą.
  • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy UNIQUE Karol Rupotacki

   IV ZAMÓWIENIA
  • Zamówienia w sklepie internetowym wilady.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie pełnych danych Kupującego:
   - Imię
   - Nazwisko
   - Adres dostawy zawierający kod pocztowy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy oraz nr domu / lokalu
   - Numer telefonu kontaktowego
   - Adres e-mail
  • Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy:
   - Kupujący nie poda pełnych i prawdziwych danych
   - Formularz zamówienia zostanie niepoprawnie wypełniony
   - Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni od daty zakupu
   - Kupujący nie odbierze przesyłki
  • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  • W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

   V.  DOSTAWA
  • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • Towar wysyłany jest za pośrednictwem Kuriera GLS  lub UPS

   Czas dostarczenia przesyłki:
   - Przesyłka krajowa (płatna przy odbiorze lub opłacona z góry) : 1 – 2 dni robocze
   - Przesyłka zagraniczna:  5 – 10 dni roboczych ( w zależności od miejsca przeznaczenia)

   Koszty wysyłki:
   - Przesyłka krajowa płatna z góry: 15 zł (niezależnie od ilości zamówionych produktów)
   - Przesyłka krajowa płatna przy odbiorze: 19 zł (niezależnie od ilości zamówionych produktów)
   - Przesyłka zagraniczna: koszt ustalany jest indywidualnie z Kupującym
  • W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zamówienia.

   VI SPOSÓB PŁATNOŚCI
  • Klient ma następujące możliwości uiszczenia opłaty za zamówienie
   - przelew bankowy na konto bankowe Sklepu:
   48 1140 2004 0000 3402 7412 6153 - mBank
   20 8669 0001 2031 0314 3537 0001 - Bank Spółdzielczy
   - płatnością w systemie Przelewy24, PayPal
   - kartą płatniczą

   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
   Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

   - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki
  • W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu  w wysokości 100% wartości zamówienia
  • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu i uzgodnieniu terminu zapłaty.

   VII ZWROT TOWARU
  • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
  • Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu.
  • Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „ Wymiany / zwroty / reklamacje”
  • Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką ( w pierwszej kolejności papierem lub folią, a następnie taśmą)
  • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że sklep wilady.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyl Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu

   VIII WYMIANA
  • Klient może dokonać wymiany w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki na uzgodniony ze Sprzedającym towar
  • W celu dokonania wymiany niezbędne jest prawidłowe i pełne wypełnienie formularza wymiany z linku „ Wymiany / zwroty / reklamacje”
  • W przypadku wymiany na towar droższy, niezbędna jest dopłata różnicy w cenie
  • W przypadku wymiany na towar tańszy, Kupujący zobowiązany jest do dołączenia nr konta bankowego do formularza wymiany
  • Wymiana zrealizowana będzie dopiero po otrzymaniu towaru na wymianę oraz po zaksięgowaniu wpłaty ( w przypadku różnicy w cenach towarów)
  • W celu sprawnej realizacji wymiany, Kupującego prosi się o dołączenie do przesyłki paragonu lub FV.

   IX REKLAMACJA / RĘKOJMIA
  • Sklep wilady.pl zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
  • Wilady.pl ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
  • Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
  • Sprzedawca prosi Konsumenta  o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
  • W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta.
  • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
  • Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu.
  • Sklep wilady.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący wszelkie informacje i zasady dostępu znajdzie pod adresem strony: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

   X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

   • Dane osobowe Klientów są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie. Podane dane będą przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   • Administratorem danych osobowych jest UNIQUE Karol Rupotacki. ul. Wojska Polskiego 42, 59-222 Miłkowice.
   • Sklep Wialdy.pl przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia.
   • Sklep Wilady.pl chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
   • Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
   • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów.
   • Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami.